Diagnoza funkcjonalna dzieci od 2 do 11 r.ż. - Rodzinne Spotkania Terapeutyczne

Jest to sprawdzona i w pełni autorska propozycja naszego zespołu terapeutycznego dla całej rodziny. Zorganizowane w formie 4-dniowego cyklu zajęć Rodzinne Spotkania Terapeutyczne stanowią kompletne połączenie diagnozy funkcjonalnej dla dziecka i warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców.  Dzięki nowatorskiej formule uczestnicy Spotkań mają możliwość dobrze się bawić, ale także solidnie przepracować wyzwania poznawcze i emocjonalne, które towarzyszą diagnozie i terapii dziecka, zwłaszcza na początku drogi.

Zapraszamy rodziny z dziećmi w wieku 2-11 lat - zarówno te przed diagnozą, jak i będące w trakcie terapii.

Najbliższe terminy weekendowe: 17-20.11.2017, 8-11.12.2017

W trakcie ferii zimowych turnus będzie odbywał się od poniedziałku 15.01.2018 do piątku 19.01.2018

Szczegółowe informacje o RST znajdują się TU

rst@jednymslowem.org.pl


Rodzinne Spotkania Terapeutyczne - 1000 zł