Misja i cele

Misją Stowarzyszenia „Jednym słowem” jest działalność na rzecz osób ze spektrum autyzmu oraz wszystkich środowisk, które osoby ze spektrum autyzmu wspierają. Stowarzyszenie tworzą terapeuci pracujący na co dzień z rodzinami ze spektrum autyzmu, ale także osoby doświadczone w pracy w organizacjach pozarządowych oraz wolontariusze.

Naszą podstawową formą działalności jest Poradnia diagnostyczno- konsultacyjna, której zespół terapeutyczny tworzą doświadczeni specjaliści. Model terapii, który przyjęliśmy i nieustannie rozwijamy, podąża za aktualną wiedzą, chociaż jest w pełni autorski i w dużej mierze stworzony w oparciu o doświadczenia własne.

Najchętniej pracujemy z szerokim środowiskiem osoby ze spektrum autyzmu, nie wykluczając i nie bagatelizując niczyjej roli. Stawiamy na indywidualizm, współpracę i adekwatność w stosunku do stanu ducha osoby, z którą współpracujemy. Nie narzucamy, raczej proponujemy różne możliwości postępowania. Proces terapii organizujemy tak, aby każdy z jego uczestników potrafił stwierdzić, czy obrany cel został zrealizowany.

Uważamy, że na miarę możliwości dostosowujemy formę terapii do sytuacji życiowej rodziny. Szukamy rozwiązań, a nie ograniczeń, dlatego też swobodnie korzystamy z narzędzi i technik wypracowanych w różnych metodach i stylach terapeutycznych.
Nie ma jednej recepty dla każdego, za to każdy ma swoją drogę.