Diagnoza funkcjonalna osób dorosłych

Diagnoza służy rozpoznaniu potrzeb i problemów tego, kto się do nas zgłasza. Zapraszamy osoby z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu, ale także te, które mają trudności w funkcjonowaniu w domu, w środowisku nauki czy pracy lub w relacjach z innymi osobami. Do każdej sytuacji podchodzimy indywidualnie, starając się stworzyć jak najbardziej komfortowe warunki podczas spotkań w poradni (na które składają się: wywiad diagnostyczny, dwie obserwacje prowadzone przez zespół 2 terapeutów oraz omówienie wyników diagnozy wraz z osobą zainteresowaną).

Efektem diagnozy jest rozpoznanie podłoża obserwowanych problemów, co daje możliwość zaplanowania procesu wsparcia. 


Diagnoza funkcjonalna osób dorosłych - 1200 zł