Terapia rodzinna

Jest formą pomocy, w której uczestniczą rodzice lub rodzice z dziećmi (w zależności od zgłoszonych trudności i wyznaczonych celów). Ukierunkowana jest na rozwiązywanie problemów doświadczanych przez rodzinę, poszukiwanie ich możliwych źródeł, wypracowywanie wspólnych rozwiązań, poprawę komunikacji pomiędzy członkami rodziny oraz odbudowanie lub wzmocnienie ich więzi.

Terapia rodzinna polega na rozmowie członków rodziny z terapeutą, dzieleniu się przez każdego z nich własną perspektywą oraz poznawaniu perspektywy innych członków rodziny na wnoszoną w takiej rozmowie sytuację problematyczną czy możliwe sposoby jej rozwiązania.  

Pierwsze dwa spotkania służą zazwyczaj zapoznaniu się z problemami i potrzebami rodziny oraz ustaleniu celów procesu terapeutycznego i zasad współpracy.

Spotkania odbywają się co dwa tygodnie.


Czas trwania jednego spotkania: 60 – 90 min.

Koszt udziału w spotkaniu: 140 – 210 zł (w zależności od czasu trwania spotkania)