Wspierają nas

Serdecznie dziękujemy sklepowi Królestwo Dzieci (www.krolestwodzieci.pl) za przekazanie na rzecz naszego Stowarzyszenia zestawów zabawkowych - kuchni i warsztatu. Dzięki Państwa dobroczynności nasi Podopieczni mogą cieszyć się zabawą, a nasze Stowarzyszenie realizować cel statutowy wspierania rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu.


Serdecznie dziękujemy firmie GRAFIKSTUDIO Agencja Reklamy (www.grafikstudio.com.pl) za pomocną dłoń przy redagowaniu naszej strony internetowej oraz przygotowywaniu materiałów promujących nasze wydarzenia. Dzięki Państwa wsparciu możemy realizować cel statutowy dotyczący upowszechniania wiedzy o spektrum autyzmu oraz o sposobach i możliwościach prowadzenia oddziaływań pomocowych, a także informować o różnych formach aktywności dla osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin.